(586) 531-4955
Zymella Pharma to firma z 14-letni± tradycj± w bran¿y farnaceutycznej. Obecnie to nowoczesna i dynamicznie rozwijaj±ca siê polska firma farmaceutyczna specjalizuj±ca w dystrybucji i marketingu produktów naturalnych, preparatów homeopatycznych oraz zio³owych. Zymella Pharma posiada wykwalifikowany zespó³ pracowników oraz przedstawicieli medycznych na terenie ca³ego kraju.

Zymella Pharma is a company with 14-year-old experience in the pharmaceutical field. Nowadays it is modern and dynamic Polish firm specializing in marketing and distrybution of natural, homeopatic and herbal remedies. Zymella Pharma is supported by a qualified team of medical representatives all over the country.

 
©Copyright 2004 Zymella Pharma | Jeste¶ 1389 osob± na naszej stronie